Finanse

Sprawy o unieważnienie kredytów CHF a zabezpieczenie roszczenia

• Zakładki: 61


Wciąż rosnące raty kredytów frankowych znacząco obciążają domowy budżet. Sposobem na pozbycie się długu, wynikającego z nieważnie zawartej umowy, jest jej unieważnienie w sądzie. Co jednak zrobić z ratami przed prawomocnym unieważnieniem kredytu CHF? Na pomoc frankowiczom przychodzi zabezpieczenie roszczenia. Dowiedz się więcej o tej instytucji prawnej.

Czym jest zabezpieczenie roszczenia?

Zabezpieczenie roszczenia to instrument, pozwalający kredytobiorcom wstrzymać się z płatnością rat kredytu do momentu prawomocnego wyroku sądu, który unieważnia umowę kredytową. W takiej sytuacji bank nie może wypowiedzieć umowy, ani zgłosić kredytobiorcy do BIK – brak płatności rat jest zgodne z prawem.

Możliwość legalnego wstrzymania się z płatności rat kredytu CHF jest najważniejszą korzyścią, jaka płynie z zabezpieczenia roszczenia. Drugą zaletą tego rozwiązania jest statycznie szybsze rozstrzyganie spraw o unieważnienie kredytu CHF, oczywiście na korzyść powodów. Banki nie są bowiem tak chętne, by przeciągać sprawy, kiedy nie wpływają już kolejne raty.

Co powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie roszczenia?

O zabezpieczeniu roszczenia decyduje sąd na podstawie wniosku powoda. Wniosek taki może być złożony na dowolnym etapie – wraz z pozwem na samym początku lub w trakcie procesu. Wniosek o zabezpieczenie rozpatrywany jest niezwłocznie. Musi on zawierać właściwie skonstruowane uzasadnienie, w którym znajdzie się:

  • uprawdopodobnienie roszczenia – uprawdopodobnienie roszczenia w sprawach frankowych nie jest trudne; wskazując klauzule abuzywne z umowy kredytowej we wniosku o zabezpieczenie roszczenia (które wskazywane są również w pozwie) wyraźnie wskazują na uprawdopodobnienie roszczenia
  • interes prawny – jego wskazanie jest trudniejsze; co do zasady wykazanie interesu prawnego wymaga przedstawienia ryzyka, jakie wiąże się z brakiem zabezpieczenia roszczenia, czyli potencjalnych trudności w wykonaniu prawomocnego wyroku sądu; w tym przypadku należy wskazać trudności w uzyskaniu przez powoda należności w ramach rozliczenia banku, np. w przypadku ryzyka upadłości banku; interesem prawnym może być również tymczasowa ochrona prawna kredytobiorca przed wykonywaniem umowy kredytowej zawartej w sposób nieważny

Sądy coraz chętniej rozpatrują wnioski o zabezpieczenie roszczenia na korzyść kredytobiorców – zarówno w przypadkach, gdy kredytobiorca spłacając raty, zwrócił już pożyczony kapitał, jak i w tych, kiedy kredytobiorca jeszcze nie nadpłacił kredytu. Znane są również przypadki zabezpieczenia roszczenia w sprawach o unieważnienie pożyczki frankowej. W przypadku, gdy sąd odrzuci wniosek, warto złożyć odwołanie, które również coraz częściej skutkuje pozytywną decyzją sądu.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
24 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *