Biznes

50 tys. kary za brak szkolenia BHP? Konsekwencje dla pracodawcy [Porady ekspertów Inka BHP]

• Zakładki: 44


Każdy zatrudniony pracownik musi odbyć szkolenie z zakresu BHP. W przypadku nowych pracowników to wstępne szkolenie BHP, a dla osób z dłuższym stażem pracy organizuje się okresowe szkolenia BHP. Ale co grozi pracodawcy (i pracownikowi), który nie dopilnuje obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP dla swojego zespołu? Jakie są przewidziane konsekwencje i kary?

Konsekwencje braku szkoleń BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zlekceważenie przepisów może słono kosztować pracodawcę. Brak szkolenia BHP może grozić karą od tysiąca do 30 tysięcy złotych! Jeżeli zaś sprawa trafi do sądu, pracodawca może być zobligowany do zapłacenia kary do 50 tysięcy złotych! Konsekwencje dla pracodawcy dotyczą zarówno nieprzeprowadzenia szkoleń wcale, jak i niedotrzymania obowiązujących terminów szkoleń. Nowo zatrudniony pracownik powinien odbyć takie szkolenie w ciągu pierwszego dnia pracy. Z kolei szkolenia okresowe należy przeprowadzać:

  • Co 3 lata w przypadku stanowisk robotniczych;
  • Co roku w przypadku stanowisk robotniczych, gdzie pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne;
  • Co 5 lat w przypadku stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych lub innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia;
  • Co 6 lat w przypadku stanowisk administracyjno-biurowych.

Po zmianach z 2019 roku ze szkoleń BHP zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi, którzy są zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej o kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia.

Czy pracownik może ponosić odpowiedzialność za brak szkolenia BHP?

W związku z tym, że obowiązek organizacji takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy, pracownik nie może zostać ukarany z powodu nieodbycia szkolenia. O ile pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy leżą po stronie pracodawcy. To na nim ciąży obowiązek organizacji i poniesienia kosztów szkolenia BHP. Katowice, Warszawa, Kraków, Łódź – zasady wszędzie są takie same i obowiązują każdego pracodawcę.

Kiedy pracodawca może dostać karę?

Pracodawca może zostać ukarany w sytuacji, gdy:

  • Nie zorganizował szkolenia wstępnego,
  • Zaniedbał szkolenia okresowe,
  • Przekroczył obowiązujący termin przeprowadzenia szkolenia,
  • Nie zachowuje dokumentacji szkoleniowej albo prowadzi ją błędnie.

Dokumenty związane ze szkoleniami może sprawdzić państwowa inspekcja pracy w trakcie kontroli.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
80 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *